801 ခုံပုအ၀ိုင္း (ႀကိမ္ကြက္)

Type  -  1 Pcs

Kyats  -  1100 MMK

Width  -  25 mm  | Height  -  25 mm | Length  -  0 mm


Buy Now

Document


Our Address

No.221, Pyin Si Minthar Gyi Street, Shwe Linn Ban Insdustrial Zone, Hlaing Thayar Tsp, Yangon.

Call Us

PH : 09 977828191, 09 977828192, 09 977828193, 09 977828195, 09 977828199

www.skyplastic.com.mm


©   2019 SKY PLASTIC CREATED BY PSK